EnglishDeutschHrvatski

Gradski savjet mladih Grada Našica je savjetodavno tijelo Grada Našica, koji promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Našica.

Savjet ima sedam (7) članova.

Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje tri (3) godine.

Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i rješavanje problema mladih.

U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života, koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Našica, tako da se koliko je to moguće osigura ravnomjerna zastupljenost različitih dobnih skupina, prema vrstama školske i studentske populacije mladih, te zastupljenosti mladih iz reda onih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.

Članove Savjeta bira Gradsko vijeće Grada Našica na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Grada Našica, Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Našica, Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.


Predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada Našica

Goran Konjetić

Potpredsjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica

Ines Resler

Članovi  i zamjenici članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica

 1. Josip Vladika iz Našica – za člana

   Jurica Katavić iz Zoljana – za zamjenika člana

2. Ana Vrlja iz Našica – za članicu

   Tamara Golubović iz Našica – za zamjenicu članice

3. Goran Konjetić iz Našica – za člana

   Ante Bušljeta iz Martina – za zamjenika člana

4. Robert Kresić iz Našica – za člana

   Petar Hajek iz Našica – za zamjenika člana

5. Goran Novaković iz Našica – za člana

   Josip Vukomanović iz Našica – za zamjenika člana

6. Ines Resler iz Našica – za članicu

   Maja Orešković iz Našica – za zamjenika člana

7. Miroslav Šarić iz Našica – za člana

   Ivan Vukomanović iz Našica – za člana

1. Odluka_o_osnivanju_savjeta_mladih

2.  Poslovnik o radu Gradskog savjeta mladih Grada Našica

3. Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog savjeta mladih Grada Našica

4. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Našica

 

Dokument: Riješenje o izboru članova Savjeta mladih 2017-2021.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.