EnglishDeutschHrvatski

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

G R A D N A Š I C E

Gradonačelnik

 

KLASA: 112-03/18-01/03

UR.BROJ: 2149/01-02/1-18-01

Našice, 25. siječnja 2018.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-82, od 29. studenoga 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0012, KLASA:, URBROJ:, od, te članka 48. stavka 4. podstavka 31. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Našica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena”

ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!”

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Našice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi, uključi se, ostvari se - važna si!” – Grad Našice – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 1. Broj traženih radnica: 50 osoba

 1. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca

 1. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 1. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Našica.

 1. Opis poslova:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 1. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

  • punoljetnost,

  • hrvatsko državljanstvo,

  • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka.

  • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

 1. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • zamolba za posao

  • životopis  (uz obveznu naznaku kontakt broja)

  • preslika osobne iskaznice

  • preslika dokaza o završenoj školi

  • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih   osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

  • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje  (može se preuzeti na stranicama Grada Našica www.nasice.hr ili osobno u Gradu Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7).

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice,  putem pošte ili osobno, u roku od 15 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom:

Za natječaj – ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI” – Grad Našice“.

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Našica – www.nasice.hr.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

 

Dokumenti su objavljeni 26.01.2018. godine i mogu se skinuti ovdje:

- Izjava o osposobljavanju

- Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena” “ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!”

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.