EnglishDeutschHrvatski

Na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!“, Gradonačelnik Grada Našica donio je

O D L U K U

o odabiru kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!“

I.

Temeljem Javnog natječaja za prijam u radni odnos (Klasa: 112-03/18-01/03, Urbroj: 2149/01-02/1-18-01) objavljenog 26. siječnja 2018. godine za potrebe projekta ''ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI! - GRAD NAŠICE“, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

Rb.

Prezime i ime

Broj Bodova

 1.

BOJOVIĆ LIZIKA

38

 2.

KASAPOVIĆ ĐURĐICA

38

 3.

KOVAČEVIĆ MARICA

38

4. 

LEŠIĆ VERICA

38

5. 

MIHALJEVIĆ ANKICA

38

 6.

HEĆIMOVIĆ KATICA

37

 7.

LJUBAS LJILJANA

37

 8.

SUDARIĆ JASNA

37

 9.

PETROVIĆ KLEMENTINA

35

 10.

ŠIROKI ANKICA

35

 11.

TOMLJANOVIĆ ROMANA

35

12. 

BOCOR NEVENKA

33

13. 

ŠIMUNOVIĆ MIRA

33

14. 

BENOTIĆ EVICA

33

15. 

FERČEC ZDENKA

33

16.

PERIŠA SENKA

33

17. 

BOŠNJAKOVIĆ ZDRAVKA

32

18. 

CVIJETOVIĆ SLAVICA

32

 19.

DUNDOVIĆ SANDA

32

20. 

HRBAK ZDENKA

32

 21.

KRULJAC ARIANA

32

22. 

LALIĆ VERICA

32

23. 

MIHALJ ANA

32

 24.

PLEŠA VESNA

32

25. 

RONČEVIĆ DRAGICA

32

26. 

RONČEVIĆ EVICA

32

 27.

ŠIBALIĆ SANJA

32

28. 

TURJAK MIRJANA

32

29. 

DENDIS KATARINA

31

 30.

HLAVATI LJILJANA

31

31. 

ZUBAJ GORDANA

31

32. 

BABAJ LJILJANA

30

 33.

BRAJNOVIĆ DIJANA

30

34. 

KNEŽEVIĆ IVANKA

30

35. 

ŠARLIJA NADA

30

36. 

TOPOLOVEC KATICA

30

37. 

KEGLEVIĆ KATICA

29

38. 

KOŠ NADA

29

 39.

TONKOVIĆ JASMINKA

28

 40.

NEKIĆ-TRTICA MARINA

28

41.

BENOTIĆ MARICA

28

 42.

KORPAK BRANKICA

28

 43.

SABLJAK VESNA

28

 44.

TURČIĆ DRAGICA

28

45. 

BENOTIĆ MARIJANA

26

 46.

ERDEŠI BLANKA

26

47. 

GRABAR MONIKA

26

 48.

KLANICA MIRELA

26

 49.

VUČEMILOVIĆ – JURIĆ SUZANA

26

 50.

KURIC STANKA

26

II.

Gradonačelnik Grada Našica, s odabranim kandidatkinjama, sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme (24 mjeseca) uz probni rad 3 mjeseca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

Dokument objavljen (29.03.2018.)

Odluka od odabiru kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!“

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.