EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.

Predmet nabave su usluge instaliranja pristupnih točaka WiFi4EU u Našicama u skladu s projektnim zadatkom i tehničkim specifikacijama.

Nabava ovih usluga provodi se u sklopu inicijative WiFi4EU. Cilj inicijative jest osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijeloj EU. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodjeljuju se kao potpora za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u dokumentaciji u postupku nabave koju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

 

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Projektni zadatak

Tehničke specifikacije

Odluka o poništenju postupka

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Predmet nabave su radovi izgradnje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza od Našica do Brezika Našičkog, uz ŽC 4077. Po ovom zahvatu izvode se radovi od stacionaže 0+000,00 do stacionaže 0+448,00.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u dokumentaciji u postupku nabave koju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

 

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Prilozi

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.

Predmet nabave su usluge pružanja tjelesne zaštite na objektu Naručitelja: zgrada gradske uprave Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice, koje će se pružati u 2020. godini.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Poziv na dostavu ponuda

Naputak o načinu i uvjetima obavljanja portirsko-čuvarskih

poslova u zgradi gradske uprave Grada Našica

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Predmet nabave je izvođenje podopolagačkih radova u zgradi gradske uprave, a obuhvaćaju demontažu postojećih podloga i podova, izradu potkonstrukcija i dobavu i postavljanje novih gotovih laminiranih podnih obloga, sve prema opisanom u Troškovniku.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u dokumentaciji u postupku nabave koju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 9. srpnja 2019.g. do 12:00 sati.

(NAPOMENA: Izmjenjen Troškovnik 5.7.2019)

 

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Predmet nabave su radovi sanacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama. Ovim zahvatom planira se izvedba dogradnje konzolne nadstrešnice iznad glavnog ulaza u zgradu s pokrovom od stakla, izvedba projektiranih žardinjera po obodu ravnog krova, ograde ravnog krova te sanacija vanjskog podnog opločenja i fasadnih kamenih obloga stupova i zidova prizemlja s izvedbom sanacije i dogradnje elektroinstalacija prema elektrotehničkom projektu.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u dokumentaciji u postupku nabave koju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 15. srpnja 2019.g. do 12:00 sati.(izmjena)

 

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Prilozi

Obavijest o izmjeni Poziva

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Predmet nabave su radovi sanacije i restauracije zapadnog, istočnog i južnog pročelja Kapele Pejačević. Sve radove nužno je provoditi sukladno zahtjevima i uz nadzor predstavnika nadležnog konzervatorskog odjela i nadzornog inženjera, a o predmetnim radovima potrebno je izraditi odgovarajuću foto i ostalu dokumentaciju te izraditi detaljno izvješće o izvedenim radovima i uputama za održavanje.

Pri izvođenju moraju biti primijenjene mjere zaštite (pokrova krovišta, završene sanacije, podnožja i dr.) te mjere zaštite građevine od oborina ili drugih nepogoda na dijelu gdje se izvode radovi.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u dokumentaciji u postupku nabave koju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Prilozi

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru

 

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.