EnglishDeutschHrvatski

Pretraži


 • Javni natječaj za prijam u službu vježbenika: radno mjesto – viši referent za provedbu investicija

  Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 16. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za...

  http://mail.nasice.hr/hr/dokumenti/natjecaji/5370-javni-natječaj-za-prijam-u-službu-vježbenika-radno-mjesto-–-viši-referent-za-provedbu-investicija.html
 • Javna nabava – Opskrba električnom energijom

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave je opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Našica i javne rasvjete na području Grada Našica. Naručitelj provodi postupak...

  http://mail.nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5380-javna-nabava-opskrba-električnom-energijom.html
 • Godišnji financijski izvještaji

  Godišnji financijski izvještaji Grada Našica - Razina 22 Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu Bilješke za 2019. godinu (objavljeno 24.2.2020.) Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu Bilješke za 2018. godinu Godišnji financijski...

  http://mail.nasice.hr/hr/dokumenti/proracun-grada/godišnji-financijski-izvještaji.html
 • JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Našica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99.,...

  http://mail.nasice.hr/hr/dokumenti/natjecaji/5369-javni-natječaj-za-prodaju-zemljišta-u-vlasništvu-grada-našica-2020.html
 • Prethodno savjetovanje: Građevinski radovi na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, po grupama, građevinskih radova na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima u sklopu Projekta "Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog", u okviru...

  http://mail.nasice.hr/hr/javnanabava3/304-prethodna-savjetovanja-cat/5379-prethodno-savjetovanje-građevinski-radovi-na-uređenju-pristupne-infrastrukture-kulturnim-objektima.html
 • Javna nabava – Radovi rekonstrukcije i sanacije zgrade mrtvačnice u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi sanacije zgrade matvačnice u Našicama, a uključuju armiranobetonske radove nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija...

  http://mail.nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5378-javna-nabava-–-radovi-rekonstrukcije-i-sanacije-zgrade-mrtvačnice-u-našicama.html
 • Javna nabava – Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu ulica B.Radića i Školske u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije prometne infrastrukture, oborinske odvodnje i javne rasvjete, uključivo: rekonstrukcija prometne infrastrukture:...

  http://mail.nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5377-javna-nabava-–-radovi-rekonstrukcije-javno-prometnih-površina-u-dijelu-ulica-b-radića-i-školske-u-našicama.html
 • Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje

  Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje obavlja sljedeće: - poslove pripreme, provedbe i praćenja projekata gradnje prometnica i druge prometne infrastrukture, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, objekata društvene infrastrukture,...

  http://mail.nasice.hr/hr/upravna-tijela/upravni-odijeli/upravni-odjel-za-komunalni-sustav-prostorno-uredenje-i-zastitu-okolisa.html
 • Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav

  Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav obavlja sljedeće: poslove vezane uz provođenje programa poticanja gospodarstva, te malog i srednjeg poduzetništva; poslove organiziranja sajmova i stručnih skupova iz područja poljoprivrede, malog i...

  http://mail.nasice.hr/hr/upravna-tijela/upravni-odijeli/upravni-odjel-za-gospodarstvo-i-poljoprivredu.html
 • Upravni odjel za proračun i financije

  Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica u svom djelokrugu obavlja sljedeće poslove: izrada i izvršenje proračuna, izrada izvješća o izvršenju proračuna, statističkih, financijskih i drugih izvješća, vođenje propisanih poslovnih knjiga...

  http://mail.nasice.hr/hr/upravna-tijela/upravni-odijeli/upravni-odjel-za-proracun-i-financije.html
 • Radovi rekonstrukcije javno-prometne infrastrukture Ulice Braće Radića i Školske ulice

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije javno-prometnih površina u dijelu ulice B.Radića i Školske ulice u Našicama. Radovi koji se izvode su: - rekonstrukcija prometne infrastrukture dijela...

  http://mail.nasice.hr/hr/javnanabava3/304-prethodna-savjetovanja-cat/5368-radovi-rekonstrukcije-javno-prometne-infrastrukture-ulice-braće-radića-i-školske-ulice.html
 • Radovi rekonstrukcije i snacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije i snacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama. Radovi koji se izvode su: armiranobetonski radovi nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija...

  http://mail.nasice.hr/hr/javnanabava3/304-prethodna-savjetovanja-cat/5367-radovi-rekonstrukcije-i-snacije-zgrade-mrtvačnice-na-groblju-u-našicama.html
 • Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i...

  http://mail.nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5376-javni-poziv-za-prijavu-programa-i-projekata-organizacija-civilnog-društva-udruge-građana-iz-proračuna-grada-našica-u-2020-godini.html
 • Javni poziv za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14...

  http://mail.nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5375-javni-poziv-za-predlaganje-programa-projekata-iz-programa-javnih-potreba-u-kulturi-grada-našica-u-2020-godini.html
 • Javni poziv za prijavu programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14...

  http://mail.nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5374-javni-poziv-za-prijavu-programa-projekata-javnih-potreba-u-tehničkoj-kulturi-grada-našica-u-2020-godini.html
 • Javni poziv za prijavu programa/projekata javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14...

  http://mail.nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5373-javni-poziv-za-prijavu-programa-projekata-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-grada-našica-u-2020-godini.html
 • Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Našica u okviru raspoloživih decentraliziranih sredstava za 2020. godinu

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14...

  http://mail.nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5372-javni-poziv-za-prijavu-programa-i-projekata-koje-provode-udruge-na-području-mjesnih-odbora-grada-našica-u-okviru-raspoloživih-decentraliziranih-sredstava-za-2020-godinu.html
 • Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2020. godini za predfinanciranje EU projekata

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14...

  http://mail.nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5371-javni-poziv-za-prijavu-programa-i-projekata-organizacija-civilnog-društva-udruge-građana-iz-proračuna-grada-našica-u-2020-godini-za-predfinanciranje-eu-projekata.html
 • Javni poziv gradonačelnika za javna priznanja u 2020. godini

  Obrazac za podnošenje inicijativa možete skinuti ovdje

  http://mail.nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5364-javni-poziv-gradonačelnika-za-javna-priznanja-u-2020-godini.html
 • Javna nabava: Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje...

  http://mail.nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5340-javna-nabava-radovi-održavanja-nerazvrstanih-cesta-na-području-grada-našica.html

Rezultati 1 - 20 od 433

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.