EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice na temelju članka 7. Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godini („Službeni glasnik Grada Našica „ broj 10/20), objavljuje

J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinu.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni  članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.).

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinu.

S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

  1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  2. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
  3. Potpora za  ulaganja u standarde kvalitete,
  4. Potpore za razvoj deficitarnih, tradicijskih i umjetničkih obrta,
  5. Potpore za promociju na sajmovima i izložbama,
  6. Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika,
  7. Potpora za očuvanje radnih mjesta uslijed pandemije COVID-19.

           

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31. svibnja 2021. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2021. godinu.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Javni poziv

Izjava 1

Izjava 2

Izjava 3

Izjava 4

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.