EnglishDeutschHrvatski
 • Default Image
  Ponedjeljak 08.02.2021.

  Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u dijelu ulice B.Radića u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova na rekonstrukciji javne rasvjete dijela Ulice braće Radića u Našicama. Izvode se radovi na dionici od križanja s Ulicom Josipa Rohra do završetka obuhvata, odnosno do istočnog kraja čestice 3513/1 k.o. Našice. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,…
 • Default Image
  Srijeda 03.02.2021.

  Prethodno savjetovanje: Radovi na proširenju infrastrukture u Industrijskoj zoni u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova na proširenju infrastrukture u Industrijskoj zoni u Našicama. Izvode se radovi građenja građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (cestovni promet) – spojna cesta, pješačka staza i javna rasvjeta u Industrijskoj zoni u Našicama (pripremni, građevinski, elektroradovi, prometna signalizacija). Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta…
 • Default Image
  Srijeda 23.12.2020.

  Prethodno savjetovanje: Radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama. Izvode se radovi izgradnje parkirališta i rekonstrukcija dijela postojećeg nogostupa istočno od parkirališta, odvodnja oborinskih voda sa oborinskom kanalizacijom u sklopu parkirališta u Franjevačkoj ulici te izgradnja javne rasvjete za osvjetljenje parkirališta i nogostupa koji će se protezati uz parkiralište od Franjevačke ulice do…
 • Default Image
  Petak 18.12.2020.

  Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije javno-prometne infrastrukture Ulice braće Radića u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije javno-prometnih površina u dijelu Ulice braće Radića u Našicama. Radovi koji se izvode obuhvaćaju: - rekonstrukciju prometne infrastrukture dijela Ulice braće Radića (kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza) od križanja s ulicama Tavanačka cesta i Josipa Rohra do iza križanja sa Ulicom žrtava Fašizma (uključivo oba raskrižja) u Našicama - oborinska odvodnja dijela Ulice Braće Radića…
 • Default Image
  Petak 18.12.2020.

  Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije i sanacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije i sanacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama. Radovi koji se izvode su: armiranobetonski radovi nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija dijelova AB greda i ploče, zamjena oštećene kamene obloge stupova i zidova, zidarska i molerska obnova vanjskih ploha natkrivenog trijema, čišćenje zidnih i podnih kamenih obloga unutar objekta, elektroradovi nove rasvjete, ugradba nove inox…
 • Default Image
  Petak 05.06.2020.

  Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija i dogradnja mjesnog doma i dogradnja vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije i dogradnje mjesnog doma i dogradnje vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu, u sklopu Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje,…
 • Default Image
  Ponedjeljak 01.06.2020.

  Prethodno savjetovanje: Usluge građevinskog nadzora i voditelja projekta građenja nad izvođenjem građevinskih radova

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, po grupama, usluga građevinskog nadzora i voditelja projekta građenja nad izvođenjem građevinskih radova, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema", Prioritetna os 6 "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifični cilj 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz…
 • Default Image
  Srijeda 29.04.2020.

  Prethodno savjetovanje: Građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, po grupama, građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata u Našicama u sklopu Projekta "Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema", Prioritetna os 6 "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifični cilj…
 • Default Image
  Petak 21.02.2020.

  Prethodno savjetovanje: Građevinski radovi na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, po grupama, građevinskih radova na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima u sklopu Projekta "Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema", Prioritetna os 6 "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifični cilj…
 • Default Image
  Subota 08.02.2020.

  Radovi rekonstrukcije javno-prometne infrastrukture Ulice Braće Radića i Školske ulice

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije javno-prometnih površina u dijelu ulice B.Radića i Školske ulice u Našicama. Radovi koji se izvode su: - rekonstrukcija prometne infrastrukture dijela Ulice Braće Radića (kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza) i Školske ulice (kolnik, kolni ulazi, pješačka staza) u Našicama - oborinska odvodnja dijela Ulice Braće Radića sa spojem na postojeću oborinsku odvodnju - javna rasvjeta…
 • Default Image
  Petak 07.02.2020.

  Radovi rekonstrukcije i snacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije i snacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama. Radovi koji se izvode su: armiranobetonski radovi nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija dijelova AB greda i ploče, zamjena oštećene kamene obloge stupova i zidova, zidarska i molerska obnova vanjskih ploha natkrivenog trijema, čišćenje zidnih i podnih kamenih obloga unutar objekta, elektroradovi nove rasvjete, ugradba nove inox…
 • Default Image
  Petak 29.11.2019.

  Građevinski radovi na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, po grupama, građevinskih i elektrotehničkih radova na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Prije pokretanja otvorenog postupka…
 • Default Image
  Petak 22.11.2019.

  Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za…
 • Default Image
  Utorak 24.09.2019.

  Građevinski radovi na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu – ponovljeni postupak

  Grad Našice priprema provedbu ponovljenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, po grupama, građevinskih i ostalih radova na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda…
 • Default Image
  Ponedjeljak 24.06.2019.

  Građevinski radovi na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, po grupama, građevinskih i ostalih radova na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za…
 • Default Image
  Srijeda 19.06.2019.

  Radovi izgradnje biciklističko-pješačke staze od Jelisavca do Lađanske

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova izgradnje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza od Jelisavca do Lađanske. Izvode se građevinski radovi prema postojećoj građevinskoj dozvoli. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i…
 • Default Image
  Utorak 30.04.2019.

  Radovi izgradnje osnovne i dodatne infrastrukture u industrijskoj zoni Našice

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova izgradnje osnovne i dodatne infrastrukture u industrijskoj zoni Našice. Izvode se radovi na izgradnji infrastrukture prema postojećoj građevinskoj dozvoli: Građevinski radovi na izgradnji prometnica koji obuhvaćaju izgradnju cesta, nogostupa, biciklističkih staza i oborinske odvodnje na dijelu na kojem je u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom započeta izgradnja infrastrukture. Očekuje se izgradnja…
 • Default Image
  Petak 19.04.2019.

  Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu Ulice braće Radića i dijelu Ulice Tavanačka cesta u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu Ulice braće Radića i dijelu Ulice Tavanačka cesta u Našicama. Izvode se radovi rekonstrukcije prometne infrastrukture (kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza) dijela Ulice Braće Radića i dijela Ulice Tavanačka cesta, oborinska odvodnja dijela Ulice Braće Radića i dijela Ulice Tavanačka cesta, gdje se spaja na postojeću oborinsku odvodnju te javna…
 • Default Image
  Utorak 18.12.2018.

  Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u Zagrebačkoj ulici u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije javno prometnih površina u Zagrebačkoj ulici u Našicama. Izvode se radovi u dijelu Zagrebačke ulice i u dijelu Ulice bana Teodora Pejačevića (spoj izgrađenih dijelova ulice) u dužini 165 metara, što podrazumijeva: rekonstrukciju kolnika s izgradnjom oborinske odvodnje, izgradnju nogostupa, izgradnju parkirališta u cestovnom pojasu, rekonstrukciju javne rasvjete te zaštitu infrastrukturnih…
 • Default Image
  Petak 14.12.2018.

  Radovi energetske obnove zgrade gradske uprave Grada Našica

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova energetske obnove zgrade gradske uprave Grada Našica. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od…
 • Default Image
  Ponedjeljak 03.09.2018.

  Radovi sanacije i uređenja Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova sanacije i uređenja Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od…
 • Default Image
  Petak 15.06.2018.

  Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u Franjevačkoj i Zagrebačkoj ulici u Našicama, po grupama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije Javno prometnih površina u Franjevačkoj i Zagrebačkoj ulici u Našicama. Predmet nabave podijeljen je na dvije grupe. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno…
 • Default Image
  Srijeda 30.05.2018.

  Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu Ulice kralja Tomislava u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije Javno prometnih površina u dijelu Ulice kralja Tomislava u Našicama. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim…
 • Default Image
  Subota 07.04.2018.

  RADOVI SANACIJE I MODERNIZACIJE NERAZVRSTANE CESTE MT02 U NASELJU MARTIN

  Grad Našice, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova sanacije i modernizacije nerazvrstane ceste MT02 u naselju Martin. Nabava radova iz ovog predmeta nabave financirana je iz sredstava Europske unije u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", Podmjera 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja…
 • Default Image
  Utorak 14.11.2017.

  Radovi sanacije odlagališta komunalnog otpada "Pepelane" u Našicama

  Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, javni naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave,…
 • Default Image
  Utorak 31.10.2017.

  Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije - Kulturna baština

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti po grupama usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu kulturne baštine u Našicama za provedbu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ, referentne MIS oznake KK.06.1.1.01.0031, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za…
 • Default Image
  Petak 21.07.2017.

  Usluga izrade studijske i natječajne dokumentacije

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti usluga izrade studijske i natječajne dokumentacije za provedbu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ, referentne MIS oznake KK.06.1.1.01.0031, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva na dostavu…
 • Default Image
  Utorak 25.04.2017.

  Radovi rekonstrukcije dijelova Vinogradske ulice i Ulice bana J. Jelačića u Našicama

  OBAVIJESTI O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za…

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.