EnglishDeutschHrvatski

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i pravne poslove obavlja     pravne, savjetodavne i administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela; poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnog odnosa djelatnika gradske uprave, održavanja poslovnog prostora gradske uprave i druge opće i pomoćno-tehničke poslove; poslove iz nadležnosti Grada u području školstva, predškolskog odgoja, socijalne skrbi, rada, zdravstva, kulture, športa i tehničke kulture; osigurava sredstva za zadovoljenje potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, športu i socijalnoj skrbi, kao i poticajna sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unapređenje standarda u programina javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, športu i socijalnoj skrbi uz utvrđivanje uvjeta za provedbu tih programa; stručne poslove za mjesne odbore; praćenje rada ustanova i pravnih osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa i potreba stanovnika u ovim djelatnostima; poslove zastupanja Grada iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika, pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja, ulaže pravne lijekove; po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji, po posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustati od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka; sudjeluje u izradi prijedloga općih akata iz djelokruga poslova upravnih tijela; obavlja i druge poslove iz područja svoje odgovornosti ako oni nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela.

Pročelnik:

Zdenko Dundović, mag.iur., broj telefona 031/618-178, soba broj 27,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Djelatnici:

Manuela Pintarić, dipl. oec., viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i lokalne samouprave, broj telefona 031/618-172, soba broj 28,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Danijela Buljan, dipl.iur., samostalna upravna referentica za društvene i pravne poslove, broj telefona 031/618-173, soba broj 26,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Barbara Bando, dipl. iur., samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove, broj telefona 031/618-173, soba broj 26,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VAŽNIJI AKTI ODJELA:

 

Statut Grada Našica – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 4/21.)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/21.)

Statut Grada Našica – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 5/20.)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 2/20)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 2/18)

Statut Grada Našica – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/13.)

Poslovnik Grada Našica - pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 4/21.)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Našica- izmjene i dopune („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/21.)

Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 2/18)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Našica – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/13.)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i pravne poslove („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 5/19.)

Pravilnik o radu(„Službeni glasnik Grada Našica“ broj 7/11.)

Izmjene i dopunu Pravilnika o radu („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/19)


Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tjelima Grada Našica - pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/19.)

Odluka o socijalnoj skrbi - pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/19.)

- Odluka za opremu novorođenog djeteta na području Grada Našica 2020 ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/20)

Odluka o dodjeli stipendije Grada Našica studentima

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Gradske uprave Grada Našica – pročišćeni tekst

- Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica" broj 9/18) 

- Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica" broj 4/19) 

 

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.